طشت گذاری روز پنجشنبه 30 شهریور 1396 در مسجد امام حسین (ع) ترشابر


مراسم طشت گذاری ماه محرم روز پنجشنبه 30 شهریور ماه 1396 در مسجد امام حسین(ع) ترشابر با حضور باشکوه مردم شریف ترشابر با سینه زنی برگزار گردید. 

مشاهده تصاویر