امام جماعت جدید مسجد امام حسین(ع) ترشابر معرفی شد.


بنا به پیشنهاد امام جمعه محترم شهرستان تالش، حجت السلام نقدی و با حکم ریاست اداره تبیلغات اسلامی تالش، حجت الاسلام صفری به عنوان روحانی و امام جماعت مسجد امام حسین(ع) ترشابر در تاریخ 21 شهریور ماه 1396 منصوب گردید.

تصاویر