امام صادق(ع):از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.