قرارگاه شهید سیدمحمدبهشتی از کانون فرهنگی و هنری بقیة ا... أعظم(عج) تالش راه اندازی شد.


کلیپی با خوانندگی بهنام صفوی و تصاویری از آستان قدس رضوی توسط قرارگاه شهید سید محمد بهشتی تهیه شده است که می توانید آن را مشاهده کنید.


مشاهده کلیپ