دستور العمل برگزاری آزمون سراسری قرآن کریم را در ادامه مشاهده نمایید.


جهت مشاهده دستور العمل شانزدهمین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم روی تصویر زیر کلیک کنید.