سومین فراخوان پژوهشی 19 مهر ویژه هسته های پژوهش مساجد سراسر کشور با موضوع تجهیز فعالان مساجد برگزار می گردد.


سومین فراخوان پژوهشی 19 مهر ویژه هسته های پژوهش مساجد سراسر کشور با موضوع تجهیز فعالان مساجد برگزار می گردد.

دریافت شیوه نامه فراخوان پژوهشی 19 مهر
دریافت پوستر فراخوان