زمان اردوی مشهد مقدس اعلام گردید...


به اطلاع ثبت نام کنندگان اردوی مشهد مقدس می رساند، زمان حرکت اردوی زیارتی-سیاحتی مشهد مقدس روز جمعه 10 شهریور 1396 راس ساعت 8 صبح می باشد. همه عزیزان راس ساعت مقرر در جلوی مسجد امام حسین(ع) ترشابر حضور داشته باشند.

 

* نکات لازم:

  • * متربیان موظفند در طول برگزاري اردو همراه با مسئولین و دیگر شرکت کنندگان باشند و تحت هیچ شرایطی از اردو منفک نگردند.

  • * متربیان توجه داشته باشند از آوردن اشیاء قیمتی در اردو خودداري نمایند در غیر اینصورت مسئولین اردو هیچگونه مسئولیتی در مورد گم شدن اشیا ندارد.

  • * متربیان موظفند در طول برگزاري اردو پوشش و فرم اسلامی داشته باشند.


  • * همراه داشتن دفترچه بیمه درمانی و کارت شناسایی معتبر در طول برگزاري اردو الزامی است.

  • * متربیانی که دچار بیماري بوده و یا نیاز به مصرف دارو دارند این موضوع را قبل از برگزاري اردو در بخش توضیحات رضایت نامه ذکرنمایند در غیر این صورت عواقب ناشی از آن متوجه شخص متربی و ولی وی می باشد.

  • * متربیان توجه داشته باشند که فرم رضایت نامه الزاماً توسط ولی ایشان تأیید گردد، در غیر این صورت عواقب ناشی از آن متوجه شخص متربی می باشد.

* لوازم شخصی اعم از مسواک، تلفن همراه، پتوی مسافرتی و ... بهمراه داشته باشید.