ثبت نام اردوی زیارتی-سیاحتی مشهد مقدس آغاز شد.


شرایط اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس

* تعداد روزهای اسکان در مشهد چهار روز و سه شب و دو روز مسیر رفت و برگشت می باشد که مجموعاً 6 روز است.

* محل اسکان و صبحانه و نهار و شام برعهده مسئول اردو می باشد.

* زمان حرکت هفته اول شهریورماه خواهد بود.شرایط ثبت نام در اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس

* پرداخت مبلغ 150 هزار تومان

* یک برگ فتوکپی شناسنامه

* تکمیل فرم رضایت نامه والدین( دریافت فرم)

* محدوده سنی 12 تا 30 فقط گروه پسراننکات مهم

* مهلت ثبت نام در اردو: 21 مردادماه 96 می باشد.

* اولویت ثبت نام با اعضای کانون و فعالان فرهنگی مساجد ترشابر و بسیجیان ترشابر است.

* اعزام به مشهد منوط به تکمیل ظرفیت است. و تعداد کل نفرات 40 نفر می باشد.