اصلاحیه ای مبنی بر مسابقه ی کتابخوانی از سوی روابط عمومی کانون فرهنگی و هنری بقیة ا... أعظم(عج) تالش صادر گردید.


اصلاحیه به شرح ذیل می باشد:

1- سوال نهم که آیه 43 درج شده است اشتباه بوده و آیه 45 از سوره عنکبوت صحیح می باشد.

2- با حمایت دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد گیلان تعداد جوایز از 3 عدد به 5 عدد افزایش پیدا کرد.


دریافت فایل جدید سوالات